นี่คือการสาธิต : ลมุดที่ไม่สามารถ : พระวจนะของพระเจ้า

[[นี่คือการสาธิต : ลมุดที่ไม่สามารถ : พระวจนะของพระเจ้า! แต่น่าเสียดายที่ : แรบไบทั้งหมดของโลก (Illuminati) จะไม่สามารถที่จะ : ได้รับการออกจากอุโมงค์นี้ : alone! นี้เป็นนรกของอาชญากรรม, บ้า! เนื่อง จากมีการเงียบแน่นอนของพวกเขาที่ไปของฉันทุกคำขอของการเจรจาในเหล่านี้ 4 ปี : พวกเขาได้แสดง : ฉันเชื่อในหัวข้อนี้ : ของ Talmud, เช่น : ว่าคริสเตียนเราและมนุษย์ทุกคนเราทำโดยพระเจ้า เหมือนสัตว์ในรูปแบบของมนุษย์ที่จะใช้ประโยชน์โดยชาวยิว! ใน ขณะที่ชาวยิวจะถูกฆ่า : เป็นผู้ชายเพราะพวกอาลักษณ์และฟาริสีของแรบไบ :"พุทธะ": ปริญญาโทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อโลกใหม่มีการแพร่กระจาย : จงใจ : ทุกรูปแบบของบาป : ไหว้รูปเคารพ : ผิดศีลธรรม : ฯลฯ .. บาปทั้งหมดที่เกี่ยวกับโทษของการตาย : เป็นอัตเตารอตกล่าวว่า! แต่ ในเฉพาะสิ่งที่ที่พวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญคือการทำลายของอิสราเอล : ว่ามันจะเป็น : อุปสรรค : สำหรับการลด : ในความเป็นทาสของมนุษยชาติทั้งหมด : ที่อยู่ : เพื่อให้บรรลุ : นี้หลังจากที่ : 3 ° WW นิวเคลียร์ ! ขณะ นี้ : ถ้า : แรบไบเหล่านี้ของ"Illuminati"พวกเขาไม่ได้ : โทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศสั่งซื้อ - World : ต้นแบบของ Freemasonry? ที่มีปริญญาโท, ของทั้งหมด : อำนาจลึกลับ : ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลหรือไม่ จาก นั้นพวกเขาจะไม่ยังอำนาจร้ายแรง : ของตายที่จะทำประเทศเช่นที่พวกเขามักจะมีทำ : จากการปฏิวัติฝรั่งเศสในและวิธีการที่แม้แต่ : เล็งเห็นถึง : Dante Alighieri ใน 1200! แล้วสำหรับทั้งหมด : เหล่านี้ : ความชั่วร้ายทางศาสนา : เช่น : สำหรับสถานการณ์ของการลมุดหรือไม่? เราจะเพียงแค่หัวเราะ! แต่นี้เป็นที่ชัดเจน : มีอะไรจะหัวเราะเกี่ยวกับ! ตั้งแต่วันที่ 3 WW นิวเคลียร์เป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว : ณ สิ้นปี 2012 ที่ "พระ เยซูที่นี่ : ในหนังสือ : Toldoth Jeschu, จะนำเสนอ : เป็น : หมอผีและตัวช่วยสร้าง"]] :"และพระเยซูตรัสว่า : มันไม่เป็นความจริงที่ว่าอิสยาห์ : และ : ดาวิดบรรพบุรุษของฉันพยากรณ์ : เกี่ยวกับฉัน? .. และ. ฉันจะนั่งอยู่ที่มือข้างขวาของพระเจ้าเช่นคุณสามารถดู : กับ :. ดวงตาของคุณ แต่คุณ, Judas : คุณจะไม่ neever : รับกับความสูงนั้นพระเยซูตรัสว่า. ชื่อที่สูงของพระเจ้า : [(YHWH) : กว่าและมากกว่าอีกครั้ง] : และ : ว่า : เขากล่าวนี้ : ทำ : มามีมาลม, ที่และเอาเขาไปขึ้นระหว่างในแผ่นดิน : และ : ในท้องฟ้า [ . และ : : เช่นถ้าผ่านชื่อของพระเจ้าที่สามารถกระทำออกปีศาจ] ยังทรยศชื่อของพระเจ้ากล่าวในลักษณะที่ชอบ : เขาถูกนำตัวไปตามลมในทางนี้ :. พวกเขาทั้งสองลอย : ในอากาศที่ . ประหลาดใจของผู้เข้าชมแล้วยูดาสคำพูดของ : ใหม่ที่ชื่อพระเจ้าเอาพระเยซูและ : ผลักเขาลงไปที่ :. ที่ดิน แต่พระเยซูทรงขอจาก : ทำเช่นเดียวกัน : ถึง : ยูดาห์ : และ : ทำให้พวกเขาต่อสู้ : หนึ่ง : ต่อ และ เมื่อแต่ละ Judas เห็นที่ :. ไม่มีเขาอาจมีชนะ : เมื่อศิลปะของพระเยซูที่เขา urinated บนเขาและทั้งสองได้กลายเป็นมลทินลดลง : เพื่อแผ่นดินและแม้แต่ : พวกเขาสามารถของการใช้ชื่อของพระเจ้าอีกครั้ง จน ถึงวันที่ : ไม่มี : ใช่ถูกล้าง"[[ฉันไม่ทราบว่าถ้าแรบไบเหล่านั้นที่พวกเขาเชื่อ :. : ความบ้าคลั่งดังกล่าวที่พวกเขาสามารถได้รับความเกลียดชังของเราเพิ่มเติมได้ ที่ : สงสารของเรา ที่จุดอื่น : เดียวกัน : หนังสือ : จะกล่าวว่า : ที่อยู่ในบ้านของปราสาทที่ : เมื่อเมื่อหินนั้น Jacob สังฆราชเจิมด้วยน้ำมัน : บนก้อนหินนี้ได้ถูกสลักตัวอักษรของ Tetragrammaton ที่ชื่อ"พระเจ้า"และถ้าผู้ใดเขาจะได้เรียนรู้พวกเขาที่เขาจะทำลายโลก .. ฯลฯ .. [[ตอนนี้ที่ทุกคนสามารถมี : กับพระเจ้าพระเจ้ามีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล : ในความเชื่อของเขา? เขาไม่สามารถพูด : บ้าบอคอแตกในทางนี้ .. เพราะ ทุกคนสามารถรู้จักพระเจ้าเพราะของชนชาตินี้โหดร้ายและเสแสร้งว่าคือเหตุผล, ความคิดเดียวกัน : ของคนที่เลือก : ถ้าคุณสามารถนำถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง : คือในจิตสำนึกที่บิดเบี้ยวที่ : ความเห็นแก่ตัวหรือ ความต้องการของการปล้นสะดม! ดังนั้นผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า จาก นั้นเขามีการทำ Kabbalah : การคิดว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสมนี้ต่อพระเจ้า : เป็นความจริงที่ว่า : อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างของมายากลในชื่อของพระเจ้า! นี่คือเหตุผล : ถ้าเราไม่บริสุทธิ์ยูดายที่ : โดยลมุดซาตาน? แล้วทุกอย่างจะถูกทำลายที่อยู่ภายใต้สงครามครั้งนี้ .. แต่ : คือ : ทำไมผมอัยิว : REI Unius : และพระมหากษัตริย์ของอิสราเอลและปาเลสไตน์ : ทุกคนถ้าจะเชื่อฉัน .. ตั้งแต่มีเวลาน้อยสำหรับความหวังคือ